"...Защото едно хвърчило има голяма нужда от приятелство. Трябват му въздух, височина и небе,
за да разцъфне с цялата си красота." Ромен Гари


Консултативно-терапевтична инициатива "Хвърчило" предлага консултиране и терапия на деца и възрастни от мултидисциплинарен екип - логопед, психолог, специален педагог и ерготерапевт.
Екипът е специализиран в работата със затруднения в когнитивното, емоционалното, езиковото, сензорното, двигателното и социалното функциониране на деца и възрастни.
Работата е организирана индивидуално или в групи и ателиета.

Надпис-DSC_0131

Надпис DSC_0220 

Надпис DSC_0099

Надпис DSC_0402

Надпис DSC_00101