Нашият екип

Казвам се Ирина Бойкинова, психолог и управител съм в КТИ "ХВЪРЧИЛО". Завършила съм бакалавър по "Специална педагогика" и магистър по "Комуникативни нарушения" в ПУ "Паисий Хилендарски". Завършила съм магистър по "Детска и юношеска психология" в БСУ. Доктор съм по „Педагогическа и възрастова психология“ - БСУ. Преминала съм специализация "Приложна психология и психотерапия" - МУ Пловдив. Дипломиран консултант съм по когнитивно-поведенческа психотерапия.
В центъра приемам деца и техните родители, юноши и възрастни.
Имам опит в работата с лица със сензорни увреждания, физически увреждания, интелектуални затруднения, нарушения на способността за учене, езиково-говорни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.

Здравейте, казвам се Магдалена Хаджиева и съм логопедът на КТИ „Хвърчило”. Завършила съм бакалавърска програма по “Специална педагогика” с профили „Логопедия” и „Педагогика за лица с умствена изостаналост” и магистърска степен „Комуникативни нарушения”, докторска степен по „Специална педагогика”. Специализирала съм в Католическия университет в Льовен (Белгия), както и в различни организации, предоставящи терапевтични, социални и образователни услуги за деца и възрастни с нарушения в развитието в Белгия.
Имам над 10 години практически опит в работата с деца и младежи с езиково-говорни нарушения, интелектуални затруднения, поведенчески и емоционални разстройства, множество увреждания, разстройства от аутистичен спектър и др. като специален педагог и логопед в общообразователни училища, социални услуги и частен център Консултативно-терапевтична инициатива „Хвърчило”, гр. Пловдив. От 2020г. преподавам в бакалавърски и магистърски програми в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

 

petq

Здравейте, казвам се Петя Ангелова. Завършила съм бакалавърска и магистърска програма по "Специална педагогика" в Пловдивски университет. Сертифициран ерготерапевт съм към НБУ, София. В център "Хвърчило" заемам длъжностите- специален педагог и ерготерапевт.
През 2013г. имам проведен работен стаж в няколко организации в Белгия, работещи с деца, младежи и възрастни с интелектуални затруднения, разстройства от аутистичния спектър, поведенчески и емоционални разстройства и множество увреждания.
Имам опит в индивидуалната и групова работа с деца и юноши с интелектуални затруднения, поведенчески разстройства, затруднения в социалното функциониране, както и при работата с лица с разстройства от аутистичния спектър. Работя също с деца със сензорно интегративна дисфункция, трудности в моторното планиране, затруднения в изпълнението на ежедневни дейности и трудности в игровите умения.

Супервизия на екипа: доц. д-р Диана Циркова -  психотерапевт, психоаналитик, директор на Център за психосоциална подкрепа.