Нашият екип

5

Казвам се Ирина Бойкинова, управител съм на КТИ "ХВЪРЧИЛО". Бакалавър съм по "Специална педагогика", магистър по "Комуникативни нарушения" - ПУ "Паисий Хилендарски" и "Детска и юношеска психология" - БСУ. Преминала съм специализация "Приложна психология и психотерапия" - МУ Пловдив. Дипломиран консултант съм по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Имам опит в работата с лица с езиково-говорни нарушения, емоционални и поведенчески разстройства.

Казвам се Магдалена Хаджиева. Завършила съм бакалавърска програма по „Специална педагогика“ и магистърска програма по „Комуникативни нарушения“ в ПУ „Паисий Хиленарски“. В момента съм докторант по „Специална педагогика“. Като студент съм стажувала в Католическия университет в Льовен(Белгия), както и в различни организации, предоставящи социални и образователни услуги за деца и възрастни с интелектуални затруднения и множество увреждания в Белгия. Имам опит в работата с деца и младежи с езиково–говорни нарушения, интелектуални затруднения и множествени увреждания.

12787340_10207494636421833_2084067531_o

petq

Здравейте, казвам се Петя Йорданова. Завършила съм бакалавърска и магистърска програма по "Специална педагогика" в Пловдивски университет. В момента се обучавам в магистърска програма "Психо-социално консултиране на деца и юноши".
През 2013г. имам проведен двумесечен работен стаж в Белгия, в организации, работещи с деца и възрастни с интелектуални затруднения, разстройства от аутистичния спектър, поведенчески и емоционални разстройства и множество увреждания.
Имам опит в индивидуалната и групова работа с деца и юноши с интелектуални затруднения, поведенчески разстройства, затруднения в социалното функциониране, както и при работата с лица с разстройства от аутистичния спектър.

Казвам се Станислава Попова. Завършила съм образователно-квалификационна степен бакалавър в направление "Специална педагогика". Сертифициран арт терапевт съм (НБУ, София). Преминала съм стаж в Белгия в институции за работа с деца и възрастни хора с интелектуални затруднения, поведенчески и емоционални разстройства. Имам няколкогодишен опит в подкрепата на деца със специфични потребности в масовото училище и детска градина.

станислава

Супервизия на екипа: доц. д-р Диана Циркова -  психотерапевт, психоаналитик, директор на Център за психосоциална подкрепа.