Защо ателие "Приказки" ?

Приказките предоставят на децата конкретни примери за различни житейски ситуации, но заедно с това им дават и свободата сами да изработят  начини да се справят с трудностите.  Те ги стимулират да изминат свой собствен мисловен и емоционален път и да разрешават конфликти със  своите идеи, желания, слова. Приказният свят дава възможност на детето да построи (чрез преживяването на слушането, запомнянето и представянето на приказката) един реален външен свят, който може да бъде после интериоризиран. Това позволява на детето да "свери" своите желания и потребности с действителността и да открие път, по който да се справи с нещата, които го вълнуват. Детето развива способността си да разсъждава и да организира по естествен начин своя емоционален и когнитивен опит. Подобна работа може не само да разреши конкретен проблем за него, но и да му предостави инструмент, с който да се справя с проблемите по принцип, така че да "не е важно, че любимата играчка е счупена, а че счупването й е поносимо".

Ателието се състои от три основни момента:

  • Разказване на приказката -  момент на слушане и разбиране. Ако гледаме на приказката като на една "добра храна" за психиката на детето, това е измерението на нейното приемане и асимилиране;
  • Поставянето на приказката - моментът, в който емоциите се привеждат в действие- телесно и вербално. Тук приказката изпълнява своята функция на "контейнер" на страховете, тревогите, гнева, фантазиите не децата. Това измерение разгръща символичната игра ( играта "наужким") и така позволява на детето да се идентифицира с различните герои по безопасен начин;
  • Рисуване и моделиране -  тази част от ателието позволява на децата да се отдръпнат от интензивните преживявания при поставянето на приказката. Сега те имат възможност да оставят следи, изразявайки въздействието, което им е оказала тя.

Ателие "Приказки" е пространство, свободно от виртуални стимули. То дава възможност на децата да общуват и израстват в една реална ситуация чрез слушане, ролеви игри, рисуване и други креативни подходи.

За кого е подходящо?

Ателието е подходящо за деца, които изпитват любопитство към приказките и приказния свят. За тях то може да се превърне в пространство на творене , експериментиране и развиване.

Ателието е подходящо за деца, които изпитват  трудности от различен характер. Ако забелязвате ,че поведението на детето ви е различно, то вероятно сте прави и нещо се случва. Подобен тип работа може да помогне на вас и детето ви да формулирате въпросите, които са актуални за него (и за вас) и да го освободи от напрежението, което изпитва и изразява по различни начини ( чрез особености в поведението, храненето, съня, тоалетните навици, общуването, проблеми в детската градина).

Ателието е особено подходящо за деца, на които им предстои тръгване на детска градина. Във възрастта между 3 и 7 години, децата (в по-голямата си част) посещават детска градина. Това е мястото, където те общуват със своето поколение, учат се на общност и самостоятелност. Тръгването на градина е ключово събитие в живота на детето, свързано с много вълнения за цялото семейство. Пребиваването в градината и раздялата с родителите е важна част от развитието на детето. То ще трябва да се откаже от някои неща (поведения, навици), в името на това да придобие нови и да порасне. Като всяка раздяла и тази носи у детето болка, която трябва да се очаква и разбира. В градината детето полага големи усилия да  се научи да владее тялото си, говоренето, пространството, да общува, да открива средата, да приема правилата ѝ. Там то среща много нови и различни хора. Всичко това неизменно го кара да си задава въпроси. Понякога детето само си отговаря на тях, понякога изпитва истинска трудност, а дори и страдание. Можем да забележим това в липсата на желание да посещава градината, в особеностите на храненето му, тоалетните навици, в качеството на съня, в отношенията му с другите. Храненето, сънят, постъпките на детето са неговият език, с който то ни съобщава, че има въпроси към нас. Разрешаването на проблемите, които вълнуват детето в тази възраст, ще го подготви да навлезе плавно в света на училището, ще бележи неговите желание и умение за учене и научаване по принцип.

Идеята

Провеждането на Ателие "Приказки" не е самоцелно. То има дълбок замисъл и е свързано със специфична подготовка и ангажимент в принципите на следвания от мен подход - психоаналитичния. Ателието е плод на закономерни търсения и идеи, което го прави сигурно и устойчиво място. Място, където се зачита индивидуалният темп на развитие и личността на детето. Дейностите, които прилагам не са произволни - съществува определена последователност, която позволява една организирана свобода. Рамката я има, за да структурира, да съдържа и да генерира внимание и очакване. Не давам готови отговори на децата, а пространство, в което сами да формулират въпросите си. За мен са важни питанията и мнението на родителите като неделима част от работата с детето.

За записване и информация:

ТЕЛЕФОН 0896 81 01 73

Станислава Попова