Една част от децата, с които работим са деца със затруднения в развитието. По пътя, който сме изминали във времето с тях и техните семейства, стигнахме до момента, в който искаме да променим нещо и до увереността, че можeм да го направим.
Тези деца посещават училища и градини, но за много от тях самостоятелният престой там е невъзможен. Подкрепата, която получават се оказва недостатъчна (2-3 часа седмично с ресурсен учител). Поради това, те намаляват или прекратяват посещенията си.
След навършване на определена възраст (16-18год.) много младежи остават необхванати от образователни и социални услуги. Разнообразието в ежедневието им зависи от възможностите на техните семейства или от институцииите, в които живеят. Оказват се без специализирана подкрепа в най-сериозния преход в живoта им – от юношество към зрялост. Това е причината да започнем да предлагаме в услугите си – Асистент “Училище” и Асистент “Свободно време”.
*Асистент “Училище” – задачата му е да осигури самочувствие, подкрепа в учебната дейност и социализация на детето по време на ежедневния му престой в училище.
*Асистент “Свободно време” – неговата задача е да подкрепя, запознава, въвежда детето/младежа в заобикалящия го социален и културен свят.
Условията за заемане на длъжност Асистент са регламентирани с договор.
За съжаление, много от родителите , не могат да си позволят да заплащат тези услуги, поради което посещават училище с децата си, прекъсват работа и се влошава качеството на живот на цялото семейство.
Ние, като специалисти и хора с опит на асистенти, можем да гарантираме, че израстването на детето и социализирането му, се случват пълноценно, ако му се даде свобода и подкрепа от професионалист.
Търсим различи варианти да обезпечим услугите като набавим средства, с които отчасти да подкрепим родителите и да осигурим възможност за развитие на мотивирани млади хора в България.
Нашата награда, както и самата ни работа, е отвъд материалните придобивки. Искаме да създадем мрежа от специалисти, в чийто център да се намира детето, да "предадем" каузата нататък. Всяко дете заслужава равен старт и уважение към личността. Мечтаем за училище, град и държава, в която да си различен е ценност...

Ако желаете да помогнете за осъществяването на нашата кауза се свържете с нас.
Осигуряваме пълна прозрачност на разходваните средства.